Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

Για τα ενεργά ρήγματα στην περιοχήO Αλέξανδρος Καρκάνας μας αποστέλλει ένα ένδαφέρον απόσπασμα από την εργασία του "Ολοκαινικά Περιβάλλοντα Απόθεσης και η Σύγχρονη Ιζηματολογία του Βοιωτικού Κηφισού Ποταμού" μαζί με χάρτη που δείχνει τα ενεργά ρήγματα στην περιοχή μας.
Αγαπητέ Βοιωτέ,
Σου στέλνω ένα μικρό απόσπασμα από εργασία μου και ένα χάρτη για να μπορεί να αντιληφθεί κανείς τον τρόπο σχηματισμού του Βοιωτικού – Φωκικού ρήγματος βυθίσματος και να γνωρίζει ποια ακριβώς δημιούργησαν την κοιλάδα του Κηφισού.
Τα ρήγματα αυτά είναι πάντα ενεργά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνα.

«…Στο ανώτερο Τριτογενές και στο Τεταρτογενές έλαβαν χώρα έντονες εφελκυστικές τάσεις, με διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ και ΒΔ-ΝΑ, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών κανονικών ρηγμάτων.
Η πρώτη εφελκυστική τάση, με κύρια διεύθυνση επέκτασης ΒΑ-ΝΔ, τοποθετείται κατά τη διάρκεια του Πλειοκαίνου και μετά. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης ήταν η δημιουργία των πλειοκαινικών λεκανών, εντός των οποίων σχηματίστηκαν λίμνες ή ίσως μια εκτεταμένη λίμνη. Η συνέχεια αυτής της δράσης είχε ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της περιοχής, την εξαφάνιση των λιμνών και την ανύψωση ή καταβύθιση των τμημάτων της, έτσι ώστε σήμερα να βρίσκονται σε διάφορες θέσεις και υψόμετρα. Σε αυτό το σύστημα ρηγμάτων οφείλεται η δημιουργία του βυθίσματος του Βοιωτικού Κηφισού, το οποίο πρέπει να άρχισε στις αρχές του Πλειοκαίνου.
Την ίδια εποχή αρχίζει και η ανάπτυξη της λεκάνης της Κωπαΐδας, ως  η προς τα ανατολικά συνέχεια αυτού του βυθίσματος. Τα ρήγματα, που δημιουργήθηκαν εξ αιτίας αυτής της εφελκυστικής τάσης, είναι στην πλειοψηφία τους ενεργά και έχουν διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και Δ-Α.
Στην ευρύτερη περιοχή του Βοιωτικού - Φωκικού βυθίσματος διακρίνονται τρία συστήματα ρηγμάτων ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης, που οφείλουν το σχηματισμό τους σε αυτή την εφελκυστική τάση: α) Ένα παράκτιο σύστημα ρηγμάτων (ρήγματα Σπερχειού, Θερμοπυλών, Καμένων Βούρλων-Αγίου Κωνσταντίνου, Αρκίτσας, Αταλάντης), β) Ένα σύστημα ρηγμάτων (ρήγμα Καλλιδρόμου) παράλληλο με το προηγούμενο, γ) Ένα σύστημα ρηγμάτων με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, που βρίσκεται στους ΒΑ πρόποδες του όρους Παρνασσός, το οποίο μαζί με το προηγούμενο σύστημα ρηγμάτων του Καλλιδρόμου είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό του βυθίσματος του Βοιωτικού Κηφισού…»

Από την εργασία: Ολοκαινικά Περιβάλλοντα Απόθεσης και η Σύγχρονη Ιζηματολογία του Βοιωτικού Κηφισού Ποταμού, Πάτρα, 2006. ΚΑΡΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


ανδρος Καρκάνας μας αποστέλλει ένα ένδαφέρον απόσπασμα από την εργασία του "Ολοκαινικά Περιβάλλοντα Απόθεσης και η Σύγχρονη Ιζηματολογία του Βοιωτικού Κηφισού Ποταμού" μαζί με χάρτη που δείχνει τα ενεργά ρήγματα στην περιοχή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: