Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Επιστολή Προέδρου ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για τη διαθεσιμότητα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τηλ. 2231060101-2, Fax: 2231033945, Email:president@teilam.gr
Γραφείο Προέδρου
Λαμία 20 Αυγούστου 2013 
Αρ.Πρωτ.: 1460
 
ΠΡΟΣ: κ.κ. Υπουργοί
1. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Παιδείας & Θρησκευμάτων
3. ΜΜΕ
 
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της απομάκρυνσης 1.500 διοικητικών υπαλλήλων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Μετά τη συγχώνευση των Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Χαλκίδας και την ίδρυση του νέου Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρμογή του Π.Δ. 100/5.6.2013, αντιμετωπίζουμε ένα εξαιρετικά μεγάλο όγκο διοικητικών υποθέσεων με δεδομένα τα τεράστια διοικητικά και ιδιαίτερα τις πολυποίκιλες σε εκκρεμότητα δικαστικές υποθέσεις του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, τα οποία είναι πολύ γνωστά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η συνταξιοδότηση έντεκα (11) διοικητικών υπαλλήλων από τα δύο Ιδρύματα κατά το τελευταίο έτος και η επικείμενη αποχώρηση επιπλέον δέκα ( 10 ) υπαλλήλων μέχρι το τέλος του έτους όχι μόνο θα δημιουργήσει τεράστιες ελλείψεις αλλά και ανάγκη ενίσχυσης όλων των διοικητικών υπηρεσιών με νέο προσωπικό.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οποιαδήποτε τυχόν ένταξη υπαλλήλων του νεοσύστατου Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη διαδικασία της κινητικότητας - διαθεσιμότητας θα καταστήσει αδύνατη την περαιτέρω λειτουργία του Ιδρύματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                               
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: