Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Ολοκληρώθηκε αναχρηματοδότηση 243 εκατ. για τον Ομιλο Μυτιληναίος

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν λήψεως των προβλεπομένων εκ του νόμου εγκρίσεων, ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού ύψους €243 εκατ. για 3 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για 2 ακόμα χρόνια (σύνολο 5 χρόνια).

Η σημαντική αυτή εξέλιξη βελτιώνει ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ (credit profile) του Ομίλου και διασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: