Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Καταργείται το Οικονομικό Παρατηρητήριο στους ΟΤΑ

Σε Δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες το σχέδιο νόμου "Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ -οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ- Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης". Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Αμέσως μετά το σχετικό ν/σ θα περάσει από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή της  Βουλής.
Δύο είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρει το εν λόγω ν/σ:
Ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, αυτοτελής κρατική υπηρεσία εποπτείας των Ο.Τ.Α. που φέρει τον τίτλο "Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α." υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο
Καταργείται ο θεσμός του "Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α." (άρθρο 18) και εισάγεται ένα νέο σύστημα οικονομικής εποπτείας και ταυτόχρονα στήριξης των Ο.Τ.Α., ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα και η αυτοτέλειά τους.
www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: