Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Οι υποψήφιοι διευθυντές Γυμνασίων και λυκείων στη Βοιωτία

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Στις κάλπες θα προσέλθουν σήμερα χιλιάδες καθηγητές προκειμένου να ψηφίσουν για τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της Β/θμιας. Για το πλαίσιο της όλης διαδικασίας έχουν σταλεί στα σχολεία εγκύκλιοι. Σε μια από τις τελευταίες που στάλθηκαν αναφέρεται πως η διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντή σχολικής μονάδας είναι μέρος της ειδικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων που συγκαλείται με αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς, η παρουσία των εκπαιδευτικών στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται για κάθε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων. Η προϋπόθεση του 65% πληρείται όταν στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντες τουλάχιστον το 65% των εκλογέων. Επίσης καθορίστηκε και ο χρόνος των συνεδριάσεων για απογευματινά σχολεία και Ε.Κ α) Τα απογευματινά σχολεία θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15:45 και 16:45 β) Τα E.K., τα οποία εξυπηρετούν τόσο το πρωινό όσο και το εσπερινό ωράριο, θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13:00 και 17:00 Όσον αφορά στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει οριστεί σε όλη την επικράτεια και για όλους τους τύπους των ημερήσιων και εσπερινών σχολείων στις 19-6-2015, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι: Α) Ημερήσια σχολεία Η συνολική διαδικασία (συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που καταλήγει σε μυστική ψηφοφορία ανάδειξης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας) θα ξεκινήσει το νωρίτερο στις 9:30 και θα ολοκληρωθεί στις 14.00. Κάθε Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί ν’ αποφασίσει ποιες ώρες εντός του παραπάνω χρονικού πλαισίου θα διεξαχθεί η διαδικασία, λαμβάνοντας μέριμνα ώστε να μην αποκλειστεί κανένα μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων που συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων ή των εξετάσεων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων τη συγκεκριμένη μέρα. Σε περίπτωση που το παραπάνω χρονικό πλαίσιο δεν εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε διαδικασία των παραπάνω εξετάσεων, η διεύθυνση της σχολικής μονάδας εισηγείται την αναγκαία διεύρυνση των χρονικών ορίων στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου αναφέρεται η σχολική μονάδα και λαμβάνει έγγραφη έγκριση της εισήγησής της (στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο fax της σχολικής μονάδας). Οι κάλπες θ’ ανοίξουν σε όλα τα ημερήσια σχολεία της Επικράτειας, στις 13.30. Κατ’ εξαίρεση για τις σχολικές μονάδες των οποίων κάποιοι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε Πανελλαδικές ή άλλες εξετάσεις οι κάλπες μετά από τη σχετική έγκριση μπορούν να ανοίξουν έως τις 17:00. Β) Εσπερινά σχολεία Τα εσπερινά σχολεία θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17:00 και 18:00. www.newsone.gr

http://www.intos.gr/%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%c…/