Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Δημοτικό Συμβούλιο τη Μ. Δευτέρα στη Λιβαδειά

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την

κάλυψη αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων .

2.Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των αθλητικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων.

3.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

4.Κατανομή συνολικού ποσού 94.140,96€ (α ́ δόση 2015) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της

Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.

5.Μείωση των μισθωμάτων σχολαζόντων Περιπτέρων που εισπράττει ο Δήμος Λεβαδέων.

6.Αποδοχή ποσού 86.025,00€ των Κ.Α.Π. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2015

(ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

7.Έγκριση του πίνακα απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» οικ.

έτους 2014.

8.Έγκριση του Β1 Σταδίου της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου».

9.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας».

10.Παραλαβή της υπ ́αριθμ. 39/2015 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση Οδών- Πεζόδρομων & Κοινόχρηστων

Χώρων».

11.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας».

12.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό

Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη».

13.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Ανοιχτού Θεάτρου Κρύας»

14.Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας

 Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς».

15.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2015).

16. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στην Τ.Κ.

Κορώνειας».

17.Απ ́ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου και ειδών οπωροπωλείου για τις των Δημοτικών

Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής Κατασκήνωσης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου Λεβαδέων, επειδή ο διαγωνισμός για τα συγκεκριμένα είδη απέβη άγονος.

18.Απ ́ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σε εταιρείες

που υπάρχουν ήδη εγκατασταθέντα πληροφοριακά συστήματα.

19.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαλύματος Υποχλωριώδες Νατρίου, Χλώριο

905 κόκκοι, Χλώριο 90% ταμπλέτες, Αλγοκτόνο, Μειωτικό pH, Χάπια μέτρησης χλωρίου, για τις ανάγκες του

κολυμβητηρίου.

20. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Γαιωδετικού Σταθμού.

21.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων Κομποστοποίησης.

22.Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α ́/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων για το Οικ. Έτος 2014.

23.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

24.Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από δημοτικούς καταλόγους ( συνολικά 29 περιπτώσεις)

25.Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

26. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου «Τα Κούκουρα» περί παραχώρησης κτιρίου «Παλιού Δημοτικού Σχολείου».

27.Ορισμός εκπροσώπου των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με τον αναπληρωτή του για την

ανασυγκρότηση της Επιτροπής σχετική με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.

28.Αντικατάσταση καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς.

29. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

30.Αίτημα του Σκακιστικού Ομίλου Λιβαδειάς «Ο Λέβαδος» περί παραχώρησης δημοτικού χώρου για τη

στέγαση του συλλόγου.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πάλι θα αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός;;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΤΑ ΛΥΣΑΝΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ !!!!!ΧΟΥΜΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ